Винахід належить до електронних приладів та пристроїв, а більш конкретно до газорозрядних електронних гармат технологічного призначення, і може бути використана для електронно-променевої плавки, випаровування, зварювання та інших термічних процесів, що виконуються у вакуумі з застосуванням потужних електронних пучків. Газорозрядна електронна гармата містить розташовані уздовж її осі високовольтний ізолятор, холодний металевий катод, порожнистий анод та магнітну фокусувальну лінзу. Холодний катод охоплений прикатодним електродом, який виступає за межі емісійної поверхні та поверхні приєднання катода до ізолятора. Виступи в перерізі мають закруглену форму радіусом 0,5 ширини ізолюючого проміжку між прикатодним електродом та корпусом гармати, а їх висота становить 1-1,5 мм ширини ізолюючого проміжку. Прикатодний електрод виготовлений із виготовлений із нержавіючої сталі 1Х18Н10Т. Корпус гармати навпроти профільованих виступів прикатодного електрода має в перерізі закруглену форму, радіус якої збігається за розміром з радіусом закруглених виступів прикатодного електрода. Технічним результатом винаходу є вдосконалення газорозрядної електронної гармати, в якій шляхом забезпечення однорідності електричного поля між катодом та анодом досягається підвищення стабільності її роботи. Також технічним результатом є підвищення стабільності роботи в складних вакуумних умовах, простота та надійність в експлуатації.

Comments are closed

Фільтр