Інноваційні технології практично для всіх галузей економіки, які мають різну ступінь готовності, від ідеї до продукту, що випускається серійно 

ВІДБЕРІТЬ ПОТРІБНЕ ЗА ЗРУЧНИМ ДЛЯ ВАС КРИТЕРІЄМ

За ступенем готовності

Наявна обґрунтована ідея

Продукти, для яких створено і випробувано прототип або дослідний зразок.

Продукти, що апробовані та впроваджені у виробництво

Докладніше про TRL (Technology Readiness Level)

За Галуззю економіки

Передові технології цифрового виробництва

Технології промисловості

Енергогенерація, енергозабезпечення, енергоефективність 

Конструкції і технології для транспорту і будівництва

Розробки військового та подвійного призначення

Агротехнології та агроінженерія

Медична інженерія та технології

Еко- та біо- безпека, захист навколишнього середовище

Розробки для освіти

Розробки для соціального спрямування, сфери культури та права

Розробки у сфері менеджменту і маркетингу

Продукти, які не потрапили до категорій вище

Переглянути всі продукти

Не знайшли готове рішення?