TRL-8

Ринкова та економічна привабливість

Впровадження розробки дозволяє подовжити строк експлуатації обладнання та, як наслідок, час виробництва електроенергії, а також скоротити ремонтні витрати обладнання. Економічний ефект залежить від електричної потужності енергоблока, його типу, характеру залучення до роботи в електромережі, поточних тарифів енергоринку, тощо. Для прикладу, продовження строку експлуатації енергоблока 200 МВт теплової електростанції дає економічний ефект від 1.7 до 3.2 млн. доларів на рік в залежності від режиму роботи в електромережі.

Основні переваги (сильні сторони) розробки

 • Встановлення допустимого строку експлуатації енергоблоків дозволяє ефективно планувати свою роботу генеруючим компаніям та запобігати суттєвим наслідкам аварійного виходу з ладу.
 • Методи управління ресурсом істотно збільшують допустимий строк експлуатації обладнання. Наприклад впроваджені технологічні модернізації збільшили індивідуальний ресурс корпусу ЦВТ турбіни К-800-240 на 13 %, модернізація схеми живлення ущільнень блока 200 МВт – на 16 %, тощо.
 • Розроблена автоматизована система технічної діагностики дозволяє встановлювати ресурсні показники обладнання в режимі онлайн і оперативно реагувати на відхилення експлуатаційних показників.

Основні характеристики

 • Визначення  залишкового ресурсу енергетичного обладнання дозволяє прогнозувати допустимий строк експлуатації устаткування до його переходу в граничний стан та виконується у відповідності до діючої нормативної документації Міністерства енергетики України.
 • Розробка спрямована для визначення ресурсних показників енергоблоків потужністю 200-800 МВт теплових електростанцій, блоків 100 і 250 МВт теплоелектроцентралей та блоків 220 і 1000 МВт атомних електростанцій.
 • Комплексна оцінка залишкового ресурсу включає технічний аудит проєктної та експлуатаційної документації даного устаткування; розробку розрахункової моделі для встановлення теплового та напружено-деформованого станів обладнання для найбільш типових режимів роботи; встановлення ступеня та темпів накопичення пошкодження обладнання за статичними та циклічними механізмами руйнування; оцінку ресурсних показників обладнання, включаючи допустимі терміни роботи.
 • Можливе виконання експериментальних та розрахункових досліджень, щодо впровадження методів управління ресурсом. Ці методи дозволяють виконуючи певні конструктивні, технологічні, схемні та режимні модернізації збільшити залишковий ресурс нового та діючого обладнання до 20 %.

Стан готовності

 • Продукт інтегрований у систему і випробуваний
 • Інтеграційні інтерфейси визначені
 • Базова технологія виробництва визначена і апробована
 • Вимоги до сервісної підтримки визначені
 • Ліцензійні договори підписані
 • Постачальники і партнери визначені

Інформація про розробників

Що потрібно для просування розробки

Допомога в оновленні ліцензійних програмних продуктів.

Comments are closed

Фільтр