Корпус приймально-передавального модуля містить основу з монтажною та теплообмінною поверхнями, прямими поздовжніми каналами і місцями для установки основних охолоджуваних елементів, розташованими на монтажній поверхні, та ребрами охолодження, виконаними на теплообмінній поверхні, плоскі теплові труби з ґнотом у вигляді різьбових канавок на внутрішній поверхні корпусу теплових труб в межах зони випаровування, встановлені з забезпеченням теплового контакту в прямих поздовжніх каналах основи так, що зони випаровування плоских теплових труб розташовано в області місць для установки основних охолоджуваних елементів. Зони конденсації теплових труб розташовано в області теплообмінної поверхні з ребрами охолодження. Прямі поздовжні канали та плоскі теплові труби з ґнотом у вигляді різьбових канавок розташовано з нахилом відносно горизонту з забезпеченням перевищення зон конденсації теплових труб над їхніми зонами випаровування в робочому нахиленому положенні корпусу модуля. В верхній частині монтажної поверхні основи корпусу розташовано щонайменше одне місце для установки додаткового охолоджуваного елемента та виконано щонайменше один горизонтально розташований прямий поздовжній канал, в якому з забезпеченням теплового контакту встановлено плоску теплову трубу з капілярно-пористим ґнотом, спеченим з дрібних металевих елементів. Зона випаровування розміщена в області місця для установки додаткового охолоджуваного елемента. Зона конденсації розташована в області теплообмінної поверхні з ребрами охолодження, не зайнятої тепловими трубами з ґнотом у вигляді різьбових канавок.

Корисна модель належить до галузі радіолокаційної техніки, зокрема до антенних решіток (АР) радіолокаційних станцій, а саме – до корпусів потужних надвисокочастотних (НВЧ) приймально-передавальних модулів (ППМ) антенних решіток з повітряним охолодженням.

Comments are closed

Фільтр