Стабілізаторний газовий пальник з вихороутворювачем містить корпус у вигляді щонайменше одного порожнистого поганообтічного тіла – стабілізатора з передньою і задньою вихідною торцевими стінками, який одночасно є газовим колектором. В середній частині корпусу між передньою і задньою торцевими стінками розміщено відповідної форми патрубок для підведення повітря на горіння. В вихідній торцевій стінці корпусу стабілізатора по периферії повітряного каналу виконані отвори для подачі газу в зону рециркуляції за вихідною торцевою стінкою. З боку вихідної торцевої стінки корпусу встановлено насадок, в якому виконано вихороутворювач у вигляді нішевого заглиблення, яке безпосередньо примикає до вихідної торцевої стінки корпусу пальника. Діаметри нішевого заглиблення dн і вихідної частини dнас насадка більше діаметра кола Dг, вздовж якого розташовані газороздавальні отвори, а довжина ніші lн не перевищує 1/3 загальної довжини насадка lнас.

Запропонована корисна модель належить до пальникових пристроїв стабілізаторного типу для спалювання газоподібного палива у повітряному потоці з окремими каналами для підведення повітря і газу. Пальники можуть бути використані в теплоенергетиці в різного роду теплових установках, печах термічної обробки матеріалів, підігрівачах повітря, камерах 5 згоряння газотурбінних установок тощо, де необхідно забезпечити надійне запалювання факелу, сталу роботу пальника, високу інтенсивність горіння та повноту згоряння палива при роботі в широкому діапазоні режимів щодо зміни коефіцієнту надлишку повітря від α>>1,0 до α≈1,0.

Comments are closed

Фільтр