Пристрій для іонної термохімічної обробки внутрішньої поверхні деталі трубчастої форми містить вакуумну камеру з встановленою в ній деталлю, всередині деталі коаксіально розміщений трубчастий анод з отворами для проходу газу, рівномірно розподіленими по бічній поверхні анода всередині порожнини деталі, анод встановлений та зафіксований на осі деталі та ізольований від неї за допомогою кришок, притиснутих до обох торців деталі. При цьому перший відкритий торець анода з’єднаний першим трубопроводом з джерелом робочого газу. Перша кришка на першому торці деталі має отвори для виходу робочого газу з порожнини деталі в порожнину вакуумної камери, яка з’єднана з системою відкачування. Негативний полюс джерела електричного живлення з’єднаний з деталлю, що виконує роль катода іонно-генеруючого газового розряду. Позитивний полюс джерела, відповідно, з’єднаний з анодом, і електричні провідники, що з’єднують полюси джерела живлення з деталлю та анодом, ізольовані від вакуумного корпусу камери. Друга кришка на другому торці деталі має отвори для виходу робочого газу з порожнини деталі в порожнину вакуумної камери. Другий відкритий торець анода з’єднаний другим трубопроводом з входом охолоджуючого пристрою. Вихід охолоджуючого пристрою з’єднаний через регульований газовий вентиль з входом перекачувального газового насоса, вихід якого з’єднаний з першим трубопроводом, який оснащений вимірювачем сумарного газового потоку, що подається в анод.

Корисна модель належить до технологій іонної термохімічної обробки деталей для машинобудування і може бути використана при створенні обладнання, що забезпечує виконання технологічного процесу з покращення експлуатаційних характеристик, зокрема підвищення твердості та зносостійкості внутрішньої поверхні довгомірних деталей трубчастої форми, довжина яких становить від десятків сантиметрів до кількох метрів і більше ніж у 10 разів може перевищувати діаметр отвору.

Comments are closed

Фільтр