Зум-афокальна оптична система трансфокатора для інфрачервоного діапазону містить лінзи, виготовлені із оптичного матеріалу, прозорого в інфрачервоній області спектра, розташовані одна за одною вздовж оптичної осі, впорядкований зсув яких вздовж оптичної осі забезпечує зміну кутового збільшення. Кількість лінз складає чотири лінзи, з яких перша і четверта лінзи мають додатну оптичну силу і однакові конструктивні параметри, а друга і третя лінзи мають від’ємну оптичну силу і також однакові конструктивні параметри, при цьому дійсний задній фокус першої підсистеми, складеної із першої і другої лінз, є суміщеним з переднім уявним фокусом другої підсистеми, складеної із третьої і четвертої лінз, за рахунок чого утворюється телескопічна система Галілея із змінним кутовим збільшенням, і відносно цієї системи нерухома відносно четвертої лінзи вхідна зіниця фікс-об’єктива слугує апертурною діафрагмою системи Галілея.

Comments are closed

Фільтр