Винахід належить до атомної енергетики й може бути використаний під час облаштування сухих сховищ відпрацьованого ядерного палива. Пристрій для зберігання відпрацьованого ядерного палива містить захисну оболонку з обладнаними вентиляційними вікнами, днищем і кришкою, а також розміщений у захисній оболонці контейнер з відпрацьованими тепловидільними збірками, при цьому контейнер розміщено в захисній оболонці з проміжком відносно її внутрішньої поверхні для циркуляції між ними атмосферного повітря та охолодження контейнера. Пристрій також обладнано щонайменше одним термоелектричним генератором на елементах Пельтьє, один спай кожного з яких приведено в контакт з зовнішньою поверхнею контейнера, а другий – розміщено в проміжку між захисною оболонкою та контейнером, при цьому кожний термоелектричний генератор через електричний ланцюг з’єднано зі щонайменше одним вентилятором для примусової циркуляції атмосферного повітря в проміжку між контейнером і внутрішньою поверхнею захисної оболонки та/або зі щонайменше одним термоелектричним холодильником на елементах Пельтьє, розташованих в проміжку між захисною оболонкою та контейнером. Технічним результатом винаходу є забезпечення використання теплової енергії відпрацьованого ядерного палива, яка витрачається на інтенсифікацію процесу його охолодження, що поліпшує умови зберігання відпрацьованого ядерного палива та підвищує безпеку поводження з ним.

Comments are closed

Фільтр