Хвилевідно-планарний смугопропускаючий фільтр, що містить діелектричну пластину, розташовану в E-площині прямокутного хвилеводу, на поверхні якої містяться металеві провідники, що мають електричний контакт із протилежними широкими стінками зазначеного хвилеводу, розміри і взаємне розташування яких на діелектричній пластині зумовлюють характеристику утворюваного фільтра у його смузі частот пропускання. Провідники (3, 4) є симетричними з обох сторін діелектричної пластини (1) і утворюють ряд попарно з’єднаних між собою резонаторів фільтра (5), розташованих вздовж вісі прямокутного хвилеводу (2), зазначені провідники в кожному з резонаторів утворюють дві секції хвилевідно-щілинної лінії із різними щілинами між гребенями, причому ширина щілини в першій секції резонатора дорівнює висоті хвилеводу, ширина щілини в другій секції становить від 0,05 до 0,1 зазначеної висоти, а довжина другої секції значно менша за довжину першої і становить не більше 0,2 від неї.

Comments are closed

Фільтр