Пристрій для вимірювання температурного розділення поляризаційного тепловізора включає
послідовно розташовані на одній оптичній осі джерело випромінювання, поворотну
платформу, на якій розміщено тест-об’єкт, інфрачервоний детектор. Розташування всіх
елементів на одній оптичній осі досягається розміщенням їх на лаві оптичній. Як
інфрачервоний детектор використовують досліджуваний поляризаційний тепловізор.

Comments are closed

Фільтр