Корпус модуля антенної решітки містить основу з теплопровідного матеріалу, з нижньою торцевою горизонтальною гранню та з теплообмінною і монтажною поверхнями. На теплообмінній поверхні виконано ребра охолодження. На монтажній поверхні розташовано місця для установки охолоджуваних електронних компонентів та відкриті канали, в яких із забезпеченням теплового контакту встановлено теплові труби. Зони випаровування теплових труб знаходяться в області місць для установки охолоджуваних електронних компонентів. Зони конденсації розміщено в області теплообмінної поверхні з ребрами охолодження. Теплові труби виконано пульсацій ними. Відкриті канали та теплові труби виконано зигзагоподібної форми з зігнутими ділянками та прямими ділянками між ними та із сполученими між собою кінцями і розташовано з двох протилежних сторін кожного місця для установки охолоджуваних електронних компонентів. Прямі ділянки відкритих каналів зигзагоподібної форми та прямі ділянки петель теплових труб розташовано з нахилом під кутом до нижньої торцевої горизонтальної грані основи модуля

Comments are closed

Фільтр