Спосіб керування температурним режимом скловарної ванної регенеративної печі, в якому використовують дані із датчика вимірювання температури на виході із регенератора, які враховуються в системі керування температурним режимом скловарної печі. Використовують основний регулятор зовнішнього контуру для підтримки температурного режиму, який задано технологічним регламентом виробництва.

Comments are closed

Фільтр