Спосіб отримання наноцелюлози з недеревної рослинної сировини, в якому використовують органосольвентну целюлозу з наступним її гідролізом та ультразвуковою обробкою, причому для гідролізу використовують целюлозу різних представників недеревної рослинної сировини: стебел пшеничної соломи і міскантусу, волокон кенафу і льону, з наступним її гідролізом та ультразвуковою обробкою.

Comments are closed

Фільтр