Винахід належить до рефрактометрії. Пристрій для вимірювання показника заломлення біологічних середовищ містить оптико-механічний вузол формування падаючого випромінювання, елемент повного внутрішнього відбиття з дзеркальним покриттям на поверхні, узгоджувальну оптичну систему та приймач випромінювання. Згідно з винаходом, для реєстрації дифузно-розсіяного світла елемент повного внутрішнього відбиття виконаний у вигляді еліпсоїдального рефлектора з оптично прозорого матеріалу, ортогонально усіченого по фокальним площинам. Нижня фокальна площина рефлектора розташована на межі його контакту з досліджуваним зразком біологічного середовища, а верхня – оптично спряжена з приймачем випромінювання. Винахід забезпечує вимірювання показника заломлення біологічних середовищ у відбитому світлі в умовах експерименту in vivo, in situ, in vitro з урахуванням дифузного розсіяння

Comments are closed

Фільтр