Винахід належить до хімічної переробки целюлозовмісної сировини, а саме до отримання мікрокристалічної целюлози для використання як наповнювача і зв’язуючої добавки в хімічній, хіміко-фармацевтичній і харчовій промисловості та медицині. Заявлено спосіб одержання мікрокристалічної целюлози із волокон льону включає органосольвентну делігніфікацію подрібнених волокон льону, кислотну обробку та гідроліз целюлози. Органосольвентну делігніфікацію здійснюють сумішшю оцтової кислоти та пероксиду водню з концентрацією 35 % у співвідношенні реагентів 70:30, за температури 95±2 °C протягом 60-120 хв., кислотну обробку одержаної целюлози здійснюють сумішшю соляної та плавикової кислот з концентрацією 2 % за температури 60 °C протягом 240 хв., процес гідролізу здійснюють розчином соляної кислоти з концентрацією 1 % за гідромодуля 15:1 за температури 95±2 °C впродовж 90 хв. Технічний результат: зменшення витрат хімічних реагентів та скорочення стадій виробництва.

Comments are closed

Фільтр