Запропонована корисна модель належить до технології перероблення твердого вуглецевмісного матеріалу і може бути використана в хімічній і металургійній галузях промисловості, […]
Пристрій для охолодження електродних заготовок містить заповнювану рідким холодоагентом ванну, яку оснащено щонайменше двома опорними стрічками, кожну з яких перекинуто […]
Фільтр