Відділ трансферу технологій

Завданнями відділу трансферу технологій є