Про центр tisc

TISC (Technology and Innovation Support Center) — Центр підтримки технологій та інновацій, який надає інформацію про різні послуги в сфері інтелектуальної власності, незалежно від території їх надання. TISC надає винахідникам доступ до технічної інформації і пов’язаними з нею послугами, таким як доступ до патентної, наукової і технічної бази даних, допомога в ліцензуванні та трансфері технологій, допомога в розробці патентів, що дозволить успішно реалізовувати свої найсміливіші задуми всім стейкхолдерам інноваційного процесу.