TRL-5

Ринкова та економічна привабливість

 • Застосування технології може зменшити експлуатаційні затрати на технологічні установки та сприяти їх удосконаленню для отримання ринкових переваг.
 • Залежно від потреб використання можуть розглядатися такі аспекти як:
  • ефективність (оптимізація роботи),
  • моніторинг та діагностика (віддалений контроль),
  • оптимізація обслуговування (виявлення проблем),
  • енергоефективність (аналіз та оптимізація споживання),
  • сталий розвиток (нові актуальні дані для прийняття рішень про удосконалення наступного покоління обладнання).

Основні переваги (сильні сторони) розробки

 • Технологія є цільною цифровою платформою розробки та експлуатації цифрових двійників промислового обладнання.
 • Вона достатньо гнучка для тонкого налаштування до конкретного класу обладнання, і включає в себе апаратну частину, що здійснює постійний зв’язок із об’єктом, та програмні застосунки на серверах.
 • Застосунки дозволяють візуалізувати, аналізувати перебіг важливих процесів в установці, здійснювати віддалене керування та діагностику устаткування, моделювати його поведінку в статиці та динаміці залежно від різних, у тому числі непроєктних, умов.
 • На відміну від існуючих універсальних пропозицій платформ цифрових двійників, пропоноване рішення зорієнтоване у першу чергу на енергетичні об’єкти, з глибоким розумінням специфіки галузі та з підготовленими сценаріями впровадження і застосування.

Основні характеристики

 • Цифрова технологія дозволяє проводити віддалений моніторинг установки з будь-якого мобільного пристрою чи комп’ютера, збирати, зберігати та відображати дані про стан підконтрольної установки, моделювати поведінку в різних режимах, тонко налаштовувати конкретний екземпляр обладнання під специфічні для нього вимоги та умови роботи.
 • Може забезпечити до 5% економії витрати палива за рахунок кращих алгоритмів керування та врахування додаткових факторів роботи;
 • Може зменшити на 30% витрати на сервісне обслуговування через можливість віддаленої діагностики та аналітики поведінки по збережених даних.
 • Технологія – це програмно-апаратний комплекс, який включає інтелектуальний граничний пристрій, налаштований для взаємодії зі штатною автоматикою установки для двостороннього обміну даними, та набір програм на хмарних серверах.
 • Граничний пристрій та програмне забезпечення налаштовуються під конкретний клас, модифікацію установок.
 • Точність відтворення поведінки цифрової копії енергетичного обладнання залежить від сценаріїв використання майбутнього цифрового двійника.
 • Можливі різні комбінації програмного та апаратного забезпечення.

Стан готовності

 • Зразок у реальному масштабі випробуваний
 • Режими дослідного виробництва реалізований
 • Виготовлення в реальних умовах проведене
 • Технічні вимоги до продукту уточнені
 • Стратегія захисту інтелектуальної власності сформульована
 • Постачальники і партнери визначені

Інформація про розробників

 • Наукова група НН ІАТЕ-06. Енергетичні технології сталого розвитку суспільства

Що потрібно для просування розробки

 • Обізнаність потенційних клієнтів про можливості технології та переваги від її застосування

Comments are closed

Фільтр