Розроблений роботизований комплекс підвищеної прохідності для використання службами та підприємствами, які пов’язані з будівництвом, геологічною розвідкою, ремонтом чи реставрацією інженерних мереж, тощо.

Ринкова та економічна привабливість

  • Даний комплекс може бути залучений також Державною службою з надзвичайних ситуацій при виконанні спеціальних завдань, зокрема тих, які є небезпечними для життя чи здоров’я людини (ліквідація різноманітних аварій, наслідків надзвичайних ситуацій, робота в небезпечних середовищах, в т.ч. при створенні рухомих мереж зв’язку, тощо).

Основні переваги (сильні сторони) розробки

  • Аналітичного та чисельного моделювання динаміки шасі при доланні співвимірних з його габаритами перешкод; визначення навантажень, що діють на деталі шасі, чисельними методами та за показниками відповідних датчиків; прогнозування остаточного ресурсу деталей, які знаходяться в умовах інтенсивних зовнішніх навантажень;
  • Розроблена параметризована тривимірна модель і відповідна програма розрахунку геометричних параметрів та на міцність деталей (із залученням сучасних методик) компактного кривошипно-планетарного редуктора, який входить до складу приводу шасі з активними колісними блоками. х навантажень;
  • Програми розрахунку сформовані у вигляді єдиного та зручного для користування комплексу програм, який дозволяє суттєво скоротити час на проектування та оптимізацію колісних/колісно-крокуючих шасі для роботизованих систем та їх приводів;
  • Розроблено новий метод визначення координат місцезнаходження шасі з використанням системи технічного зору, яка дає можливість створення автономної навігаційної системи, в т.ч. для її використання у польових умовах;
  • Вдосконалено також існуючий алгоритм роботи системи технічного зору на основі контурного аналізу.

Стан готовності

Розроблені робочі кресленики на мобільний роботизований комплекс першого типорозміру з напівактивним колісним блоком і на кривошипно-планетарний редуктор з симетричним конструктивним виконанням та наскрізним валом. На основі цих пакетів документів були виготовлені промислові зразки роботизованого комплексу та редуктора і відпрацьовані технології їх виготовлення, що свідчить про готовність впровадження цих розробок у виробництво. Однак відкритими залишилися окремі питання, які пов’язані з системою керування роботизованим комплексом та орієнтуванням його на місцевості на основі системи технічного зору.

Що потрібно для просування розробки

  • Нові міжнародні контакти.

Comments are closed

Фільтр