Корисна модель належить до галузі теплоенергетики, зокрема до конструкцій пристроїв для сумісного спалювання пиловидного палива і газу, і може бути застосована в галузі теплоенергетики, в металургійній промисловості, в житлово-комунальному господарстві, хімічній промисловості та інших галузях господарства, де є необхідним використання пальників, які забезпечують надійне запалювання факелу, а також стале горіння пиловидного низькореакційного палива – кам’яного вугілля, антрациту, бурого вугілля, відходів деревинного виробництва, побутових відходів тощо, з високою інтенсивністю вигоряння, низьким рівнем хімічного і механічного недопалу, зниженим рівнем концентрації шкідливих викидів, зокрема, оксидів азоту при зміні складу палива в широкому діапазоні щодо вмісту золи.

Пилогазовий пальник забезпечує надійне запалювання пиловидного низькореакційного палива при зміні зольності пилу в широкому діапазоні, високу інтенсивність горіння та повноту згоряння, низький рівень механічного недопалу, а також знижені викиди шкідливих газових речовин, в тому числі оксидів азоту.

Автори патенту

Comments are closed

Фільтр