Високовольтний широкосмуговий подільник напруги складається з активної частини, розташованої в корпусі, який виконує механічну, комутаційну і ізоляційну функції. Активна частина є складним електричним колом, утвореним зосередженими елементами ємнісного типу (конденсаторами) і омічного типу (резисторами), і на деяких ділянках цього кола має електричне з’єднання з конструкційними елементами, виконаними з провідних матеріалів, які забезпечують електромагнітне екранування зосереджених елементів, причому електричне коло активної частини подільника напруги розділяється на високовольтне плече і низьковольтне плече. До зосереджених елементів низьковольтного плеча електрично приєднують низьковольтні вимірювальні пристрої. А високовольтне плече є сегментованим на окремі ділянки зосереджених елементів, які просторово розташовують між паралельно розташованими провідними екрануючими дисками і мають з цими дисками електричний контакт. Кожен сегмент ділянки електричного кола високовольтного плеча складається з кількох паралельних гілок електричного кола – одна гілка складається з високоомних резисторів, а друга – з послідовно з’єднаних керамічного конденсатора і низькоомного резистора. Активна частина подільника напруги має модульну будову. Високовольтна частина (високовольтне плече) подільника напруги виконують з одного чи більшої кількості однотипних високовольтних модулів, кожен з яких має дві електрично незалежні паралельні гілки електричного кола – вимірювальне коло і екрануюче коло, які мають електричні контакти з конструктивними елементами модуля і розташовані між двома провідними екрануючими дисками, які одночасно є елементами корпусу модуля. Екрануюче коло модуля виконано у вигляді високовольтної ізоляції конденсаторного типу, розташованої між різнопотенціальними екрануючими дисками таким чином, щоб забезпечити загальну ємність екрануючого кола набагато більшу, ніж паразитні ємності екрануючих дисків на заземлені поверхні, і одночасно забезпечити зменшення різниці потенціалів між екрануючим колом і зосередженими елементами.

Корисна модель належить до галузі електротехніки, зокрема конструкції високовольтних вимірювальних подільників напруги омічного та ємнісно-омічного типів, в яких суттєвою є залежність коефіцієнта масштабного перетворення від форми (частоти) вхідної напруги, і які призначені для масштабного перетворення високої вхідної напруги до рівня, прийнятного для вимірювання на виході подільника напруги існуючими низьковольтними вимірювальними пристроями.

Comments are closed

Фільтр