Пристрій з метаповерхнею для управління взаємодії з потоками хвильової енергії містить підкладку для метаповерхні і множину активних керуючих мета елементів. Метаповерхня виконана з можливістю адаптації до параметрів потоків хвильової енергії. Активні керуючі метаелементи виконані у вигляді стовпців, закріплених на рухомій платформі. Метаповерхня навпроти стовпців забезпечена перфораціями, через які проходять ці стовпці для утворення виступів над метаповерхнею. Платформа з’єднана з механічним приводом, що забезпечує проходження стовпців через перфорації. Над метаповерхнею розташовано сенсор потоку хвильової енергії, підключений через керуючий пристрій до приводу платформи.

Корисна модель належить до галузі пристроїв з поверхнею, яка дозволяє керувати взаємодією поверхні з потоками хвильової електромагнітної, акустичної і газо- та гідродинамічної енергії.

Comments are closed

Фільтр