Плазмовий пристрій для нанесення багатошарового композиційного покриття містить дуговий канал та порошкопровід, сполучений із дуговим каналом, який використовують для подавання матеріалу, із якого формують покриття. У плазмовому пристрої наявні щонайменше два порошкопроводи на різній відстані від зрізу дугового каналу для одночасного подавання частинок матеріалів з різними теплофізичними та геометричними характеристиками із суттєво різними температурами плавлення, теплопровідністю та розмірами частинок в дуговий канал.

Корисна модель належить до області обробки матеріалів потоками дугової плазми і може бути використана в установках плазмового нанесення покриттів та модифікації поверхні виробів.

Comments are closed

Фільтр