Хвилеводно-планарний смугопропускаючий фільтр містить перший прямокутний хвилевід, один кінець якого слугує входом фільтра, в Е-площині якого посередині між вузькими стінками встановлена тонка металева пластина з розташованими на ній вздовж осі зазначеного хвилеводу отворами, які слугують резонаторами фільтра, та другий прямокутний хвилевід, один кінець якого слугує виходом фільтра, в Е-площині якого аналогічно встановлена ідентична першій пластина з отворами. Обидва зазначені хвилеводи мають спільну вузьку стінку, виготовлену у вигляді тонкої металевої пластини, яка містить отвори Н-подібної і прямокутної форм, які попарно зв’язують зазначені резонатори фільтра. Отвір Н-подібної форми зв’язує центральні резонатори фільтра. Тонкі металеві пластини з розташованими на них вздовж осі зазначених хвилеводів отворами, які слугують резонаторами фільтра, продовжені за центральні резонатори і є суцільними, причому простір між ними заповнений невідбиваючими поглиначами.

Корисна модель належить до монтажних схем гібридно-інтегральних фільтрів сантиметрового і міліметрового діапазонів довжин хвиль. Фільтри такого типу зазвичай використовують у складі систем зв’язку, радіолокаційних комплексах тощо.

Comments are closed

Фільтр