Смугопропускний фільтр з функцією перестройки частоти містить електромагнітно зв’язані між собою резонатори з відрізків ліній передачі, одні кінці яких навантажені змінними ємностями, а до інших кінців підключені електричні з’єднання. Електричні з’єднання виконані як перемикачі з двома комутованими індуктивностями різної величини.

Корисна модель належить до техніки надвисоких частот і може бути використана в частотно-селективних пристроях, а саме: у мікрохвильових телекомунікаційних системах, щоб забезпечити одночасно роботу як приймача, так і передавача на одну антену, для запобігання потрапляння в антену електромагнітних коливань гетеродина, для того, щоб захистити перші каскади приймача від значних зовнішніх завад, для послаблення впливу шумів гетеродина на змішувач, для того, щоб обмежити спектр випромінювання передавача і в результаті виконати вимоги електромагнітної сумісності.

Comments are closed

Фільтр