Спосіб керування технологічним процесом, що включає формування інформаційних вузлів решітчастих структур сигналів технологічної інформації, формування тривимірних часових рядів сигналів контрольованих параметрів технологічного процесу, сполучення інформаційних вузлів цих рядів з штучною нейронною мережею, навчання штучної нейронної мережі та вибір рівня регульованої змінної технологічного процесу за її допомогою, причому формують двовимірний часовий ряд регульованого параметра, а також двовимірні ортогональні вектори до тривимірних часових рядів контрольованих параметрів, знаходять коефіцієнти кореляції між часовим рядом регульованого параметра та двовимірних часових рядів ортогональних векторів контрольованих параметрів, використовують вихідний інформаційний вузол ортогонального вектора з найбільшим значенням коефіцієнта кореляції відповідного контрольованого параметра для сполучення з штучною нейронною мережею, в процесі навчання якої знаходять найбільш інформативні вузли решітчастих структур (лінії, поля, об’єми), які домінують в процесі керування.

Comments are closed

Фільтр