Напівпровідниковий детектор містить перший металевий контакт, базову область з кремнію і другий металевий контакт, що утворюють два діода Шотткі. Містить планарно розташовані пари діодів Шотткі з двома симетричними бар’єрами, першу та другу провідні доріжки, виготовлені з алюмінію, які об’єднують відповідно перший та другий контакти, діелектричний шар, виготовлений з нітриду кремнію, та ізолюючий шар, виготовлений з окису кремнію, що утворюють матрицю детектора, а навколо матриці розташовані генератор змінного струму, фазоінвертор та синхронний детектор, причому перша алюмінієва доріжка з’єднана з виходом генератора змінного струму та входом фазоінвертора та друга алюмінієва доріжка з’єднана з синхронним детектором та виходом фазоінвертора.

Comments are closed

Фільтр