Черв’ячна передача містить черв’як та черв’ячне колесо, кінематично зв’язані між собою. Черв’ячне колесо виконано у вигляді зубчатого колеса з прямими зуб’ями, вісь обертів якого розвернута відносно осі обертів черв’яка на кут – αmº, де αmº – кут нахилу лінії витка черв’яка до його осі.

Comments are closed

Фільтр