Пристрій для заміщення лінійного активного електричного кола постійного струму відносно двох полюсів містить ідеальне джерело ЕРС, приєднане до двох зазначених полюсів через послідовно увімкнений резистор та шунтоване паралельно увімкненим резистором, причому величина ЕРС дорівнює напрузі електричного кола постійного струму між двома полюсами в режимі їх розриву, величина опору послідовно увімкненого резистора дорівнює відношенню зазначеної напруги розриву до струму електричного кола постійного струму між двома полюсами в режимі їх замикання, а величина опору паралельно увімкненого резистора дорівнює відношенню квадрата напруги розриву до сумарної потужності споживачів електричного кола постійного струму в режимі розриву полюсів. Додатково введене залежне джерело струму, кероване струмом згаданого послідовно увімкненого резистора, вихідні затискачі якого приєднані до ідеального джерела ЕРС, а коефіцієнт передачі дорівнює зменшеному на одиницю дробу, чисельник якого є різницею потужностей усіх споживачів електричного кола постійного струму в режимах замикання та розриву полюсів, а знаменник є добутком напруги розриву на зазначений струм замикання.

Comments are closed

Фільтр