Спосіб отримання наноструктурованого фотокаталітичного покриття для самоочисного скла, в якому отримують рідкофазним осадженням ТіО2 з розчину (NH4)2TiF6. На першій стадії синтезу при взаємодії ТіО2 та NH4HF2 отримують (NH4)2TiF6, на другій стадії в процесі гідролізу (NH4)2TiF6 на скляній поверхні отримують покриття з ТіО2.

Comments are closed

Фільтр