Спосіб ультразвукового ударного зміцнення металевих поверхонь, при якому ультразвуковий перетворювач, зв’язаний з робочими інструментами, притискають нормовано до поверхні виробу і переміщують відносно один одного, оброблюють ультразвуковими перетворювачами, розміщеними вздовж лінії наданого виробу переміщення і по його профілю в кількості, необхідній для нанесення на одиницю поверхні виробу заданого по технології числа ударів, до вихідних кінців яких попередньо пружно притискають вхідні торці робочих інструментів, причому сили удару і притиску робочих інструментів вибирають по заданій глибині пластичної деформації матеріалу виробу. Обробку поверхні виконують в середовищі інертного газу аргону або гелію та подають газ струменем безпосередньо в зону обробки.

Comments are closed

Фільтр