Даний винахід належить до галузі приладобудування і може бути використаний при визначенні об’єму та об’ємної витрати рідини шляхом пропускання її крізь вимірювальний пристрій безперервним потоком. Заявлений спосіб визначення витрати рідини турбінним витратоміром, що включає вимірювання кутової швидкості турбіни та обрахування об’ємної витрати рідини, який відрізняється тим, що здійснюють короткотермінову зупинку турбіни, вимірюють залежність кутової швидкості турбіни від часу при переході швидкості від початкового значення до номінального, обраховують залежність кутової швидкості турбіни від часу, порівнюють значення виміряної та обрахованої кутових швидкостей турбіни, значення об’ємної витрати Q0 рідини і її густини r знаходять, мінімізуючи неспівпадіння виміряних та розрахованих кутових швидкостей турбіни, а масову витрату рідини Qм знаходять за рівнянням Qм=Q0*r. Запропонований спосіб визначення витрати рідини турбінним витратоміром забезпечує більшу точність, оскільки враховує значення густини рідини на момент проведення вимірювань.

Comments are closed

Фільтр