Винахід належить до галузі матеріалознавства та порошкової металургії. Композиційний матеріал для електродів контактного зварювання складається з сферичних порошків евтектичної суміші гексаборид лантану-диборид титану, ущільнених в умовах іскро-плазмового спікання.

Винахід забезпечує формування пластичної металевої матриці із міді, яка міцно зв’язує частинки порошку армованого керамічного матеріалу. Напруження пластичного деформування становить 500 МПа при відносній деформації 4 %. Питомий електричний опір композиційного матеріалу складає 1,09 мкОм*см, що практично досягає значень електричного опору міді.

Автори патенту

Comments are closed

Фільтр